cropped-new-logo-famyab-2.png

اخذ اقامت قبرس

از طریق خرید ملک

جهت دریافت مشاوره رایگان

مشخصات خود را برای ما ارسال کنید

مزایای اقدام از طریق فام یاب

حداقل پیش پرداخت
اقساط منعطف و بلندمدت
گارانتی اجاره و فروش واحد
پروژه های آماده و در حال ساخت
درصد تخفیف های بینظیر جهت خرید 
12 ماه تنفس برای اقساط
افتتاح حساب بانکی
سفر و اقامت رایگان جهت خرید

مزایای اقدام از طریق فام یاب

حداقل پیش پرداخت
اقساط بلندمدت و منعطف
گارانتی اجاره و فروش واحد
پروژه های آماده و در حال ساخت
درصد تخفیف های بینظیر 
12 ماه تنفس برای اقساط
افتتاح حساب بانکی
سفر و اقامت رایگان

AGREEMENT

نماینده رسمی شرکت هاب

cropped-new-logo-famyab-2.png

جهت دریافت مشاوره رایگان
سریع ترین و معتبرترین راه اخذ اقامت قبرس شمالی
مشخصات خود را برای ما ارسال کنید

جهت دریافت مشاوره رایگان
سریع ترین و معتبرترین راه اخذ اقامت قبرس شمالی
مشخصات خود را برای ما ارسال کنید