فروش سهام زنان بیمارستان در شرق تهران

فروش سهام زنان بیمارستان در شرق تهران

فروش سهام زنان بیمارستان در شرق تهران به صورت 2 سهم از 20 سهم با کل سهام 192 در مجموعه بزرگ فام یاب به مدیریت دکتر موسوی به انجام می رسد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید: مدیریت دکتر موسوی: 09122471474 شماره ثابت دفتر: 02122761183

فروش سهام قلب بیمارستان در مرکز تهران

فروش سهام قلب بیمارستان در مرکز تهران

فروش سهام قلب بیمارستان در مرکز تهران (مناطق مرکزی تهران) به صورت 3 سهم از 9 سهم (1 به 4 و کل 36) با کل سهام 520، همین حالا در مجموعه بزرگ فام یاب. جهت کسب اطلاعات بیشتر با مشاورین ما در تماس باشید: مدیریت دکتر موسوی: 09122471474 شماره ثابت دفتر: 02122761183

فروش سهام بیهوشی بیمارستان در شمال تهران

فروش سهام بیهوشی

فروش سهام بیهوشی بیمارستان در شمال تهران با کل سهام 100، به صورت 1 سهم از 9 سهم همین حالا با شرایط ویژه در مجموعه بزرگ فام یاب. جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید: مدیریت دکتر موسوی: 09122471474 شماره ثابت دفتر: 02122761183  

فروش سهام ارتوپدی بیمارستان در غرب تهران

فروش سهام ارتوپدی بیمارستان در غرب تهران

فروش سهام ارتوپدی بیمارستان در غرب تهران به صورت 1 سهم از 10 سهم با کل سهام 400 در مجموعه بزرگ فام یاب. جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید: مدیریت دکتر موسوی: 09122471474 شماره ثابت دفتر: 02122761183

فروش سهام قلب بیمارستان در شمال تهران

فروش سهام قلب بیمارستانی واقع در شمال تهران

فروش سهام قلب بیمارستان واقع در شمال تهران به صورت 2 سهم اصلی و 1 سهم توسعه، در بیمارستان با کارکرد زیاد همین حالا در فام یاب. جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید: مدیریت دکتر موسوی: 09122471474 شماره ثابت دفتر: 02122761183

فروش سهام نورولوژی بیمارستان واقع در شمال تهران

فروش سهام بیمارستان نورولوژی شمال تهران

فروش سهام نورولوژی بیمارستان واقع در شمال تهران به صورت 3 سهم از 12 سهم با کل سهام 880 همین حالا در فام یاب با مدیریت دکتر موسوی. لطفا جهت اطلاعات بیشتر با شماره های زیر در تماس باشید: مدیریت دکتر موسوی: 09122471474 شماره ثابت دفتر: 02122761183

فروش سهام بیمارستان زنان در غرب تهران کد 262

فروش سهام بیمارستان زنان در غرب تهران

فروش سهام بیمارستان زنان در غرب تهران با کد 262 به صورت 1 سهم از 60 سهم با کل سهام 1050، فقط و فقط در مجموعه فام یاب. جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید: مدیریت دکتر موسوی: 09122471474 شماره ثابت دفتر: 02122761183

فروش سهام بیمارستان ارتوپدی در مناطق شمالی تهران کد 261

فروش سهام ارتوپدی در شمال تهران

فروش سهام بیمارستان ارتوپدی در مناطق شمالی تهران به صورت 1 سهم از 64 سهم، بیمارستانی با کارکرد زیاد، در مجموعه فام یاب آماده معامله است. جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید: مدیریت: دکتر موسوی: 09122471474 شماره ثابت: 02122761183