فروش سهام بیمارستان اطفال در مناطق شمالی تهران

فروش سهام بیمارستان اطفال در مناطق شمالی تهران به صورت یک سهم از 7 سهم و با شرایط ویژه، در مجموعه بزرگ فام یاب.

مدیریت دکتر موسوی: 09122471474

شماره ثابت دفتر: 02122761183