فروش سهام بیمارستان جراحی در تنکابن با کد 255

فروش سهام بیمارستان جراحی در تنکابن با کد 255 و شرایطی همچون 1 سهم از 11 سهم با کل سهام 190. جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید:

مدیریت دکتر موسوی: 09122471474
شماره ثابت: 02122761183