فروش سهام بیمارستان ریه در مناطق مرکزی تهران کد 256

فروش سهام بیمارستان ریه در مناطق مرکزی تهران به صورت 2 سهم از 2 سهم با کل سهام 116. جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید:

مدیریت دکتر موسوی: 09122471474
شماره ثابت: 02122761183