انتقال سرمایه داروخانه در تهران نو کد 260 با شرایطی بی نظیر همچون 47 متر تجاری، فروش روزانه 25 میلیون تومان، فروش بیمه 50 میلیون تومان، دپو 2.5 میلیارد تومان و شرایط رهن و اجاره 1.4 رهن کامل، 60 سال سابقه داروخانه با پتانسیل فروش بالا. جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید:

کارشناس (خانم ذاکری): 09128546232

شماره ثابت دفتر: 02122761183