انتقال سرمایه داروخانه در بروجرد با شرایط ویژه ای در مجموعه بزرگ فام یاب، به انجام می رسد. این داروخانه دارای 60 متر موقعیت تجاری، با فروش روزانه 15 میلیون تومان، فروش بیمه 30 میلیون تومان و دپو دارو 2 میلیارد تومان بوده است. نکته قابل توجه اینکه این محل دارای شرایط رهن و اجاره بوده که شامل 100 میلیون تومان پیش و اجاره ماهیانه 15 میلیون تومان می باشد. جهت اطلاعات بیشتر می توانید با ما در تماس باشید:

کارشناس خانم ذاکری: 09128546232

تلفن دفتر: 02122761183