انتقال سرمایه داروخانه در منطقه شریعتی تهران با 35 متر اداری، 20 متر انباری، فروش روزانه 23 میلیون تومان و فروش بیمه 35 میلیون تومان از طریق مجموعه فام یاب به انجام می رسد. دپو دارو 900 میلیون تومان بوده و شرایط رهن و اجاره محل داروخانه به صورت 100 میلیون پیش و ماهیانه 15 میلیون می باشد. پتانسیل فروش این داروخانه با توجه به سابقه 50 ساله، کاملا بالاست.

کارشناس خانم ذاکری: 09128546232

تلفن دفتر: 02122761183