انتقال سرمایه داروخانه در کرمان با شرایط ویژه، یکی از فرصت های مناسب برای تمامی داروسازان کرمانی به شمار می آید. این داروخانه دارای 80 متر موقعیت تجاری بوده و شامل فروش روزانه 20 میلیون تومان و فروش بیمه 80 میلیون تومان می شود. دپوی این داروخانه به 3 میلیارد تومان رسیده و شرایط خوبی را برای داروسازان محیا نموده است. همچنین این محل دارای 80 متر انباری هم می باشد.
این داروخانه، شرایط رهن و اجاره هم داشته که شامل 200 میلیون پیش و اجاره به صورت ماهیانه 30 میلیون تومان می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره های ذیل در ارتباط باشید: