انتقال سرمایه داروخانه در نیرو هوایی تهران با شرایط مناسب، ویژه تمامی داروسازان تهران، در مجموعه فام یاب به انجام می رسد. این داروخانه دارای 60 متر موقعیت تجاری به همراه 60 متر انباری بوده و فروش روزانه 50 میلیون و فروش بیمه 200 میلیون تومان را دارا بوده است. نکته فابل توجه اینکه این داروخانه دارای شرایط رهن و اجاره هم است که شامل یک میلیارد و ششصد پول پیش و ماهیانه 70 میلیون تومان اجاره می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با مشاورین ما در تماس باشید:

کارشناس خانم ذاکری: 09128546232

تلفن دفتر: 02122761183