شرایط ویژه انتقال سرمایه داروخانه در کیانشهر تهران با 80 متر موقعیت تجاری، فروش روزانه 25 میلیون تومان، فروش بیمه 30 میلیون تومان و دپو دارو 2 میلیارد با شرایط رهن محل شامل 800 میلیون پیش و ماهیانه 30 میلیون اجاره. جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید:

کارشناس خانم ذاکری: 09128546232

تلفن دفتر: 02122761183