نیازمند موسس و مسئول فنی داروخانه در چابهار همراه با اسکان و پرداختی بالاتر از عرب در مجموعه فام یاب شرایط ویژه ای دارد. جهت اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس بگیرید:

کارشناس (خانم ذاکری): 09128546232

شماره ثابت دفتر: 02122761183