جهت آگاهی از آگهی نیازمند موسس و مسئول فنی داروخانه در اسلام آباد غرب تهران با شماره های ذیل در تماس باشید:
کارشناس (خانم ذاکری): 09128546232
شماره ثابت دفتر: 02122761183