بیمارستان واقع در مرکز شهر تهران

منطقه ۱۱
۴۷۰۳ متر زمین
۱۰۰۰۰ متر فضای مفید
تمام بخش‌های درمانی و تشخیصی بجز MRI را دارد
۶۶ تختخوابی ویژه
با احتساب دیالیز و بخش‌های دیگر در مجموع صد تخت ویژه دارد

شامل بخش‌های بستری ارتوپدی ، اطفال ، جراحی عمومی ، زنان و زایمان ، جراحی مغز و اعصاب ، قلب ، اورژانس ، داخلی ، کلیه ، اورولوژی
و بخش‌های اتاقهای عمل ، دیالیز ، تخت زایمان ، تخت های تحت نظر اورژانس ، مامایی

بخش‌های کلینیکی و پاراکلینیکی :
CCU , PICU , داخلی عمومی , ICU عمومی , NICU , زنان و زایمان , ICU داخلی , post partum

طرف قرارداد بیمه تامین اجتماعی و بانک‌ها

با بیش از نیم قرن سابقه

فقط حدود بیست درصد از زمین زیر ساخت رفته و قابلیت گسترش فضا را دارد

شماره تماس:22761183 _09122471474