امتیاز شهرهای مختلف برای تاسیس داروخانه

امتیاز شهرهای مختلف برای تاسیس داروخانه

امتیاز شهرهای مختلف برای تاسیس داروخانه، تنها یکی از شرایط مهم تأسیس داروخانه است که افراد واجد شرایط باید مورد بررسی قرار بدهند. معمولاً در هنگام محاسبه امتیاز داروخانه بر اساس شهر، جمعیت آن را مد نظر قرار می ‌دهند و برای شهرهای بزرگ با جمعیت بیشتر یا مراکز استان ‌ها امتیازات بالاتری در نظر […]