چه کسی می تواند موسس باشد

چه کسی می تواند موسس باشد چه کسی می تواند موسس باشد ؟ شاید برای خیلی ها این سوال پیش امده باشد. که برای موسس چه شرایطی است، چه کارهای باید انجام داد. تو این پست توضیح کوتاهی راجب موسس و وظایف کاری موسس بپرداختیم. موسس : داروسازی که صلاحیت وی برای اخذ موسس تاسیس […]

تعریف موسس داروخانه و وظایفش

تعریف موسس داروخانه و وظایفش چه کسی می تواند موسس باشد؟ شاید این سوال به وجود بی یاید برای موسس چه شرایطی وجود دارد؟ و چه کارهای باید انجام داد ؟که بتوانیم یک موسس موفق برای یه داروخانه باشیم. در این پست توضیح کوتاهی در مورد موسس و وظایف کاری موسس داده می شود. موسس: […]