شرایط تأیید کروکی داروخانه | امتیازات + قوانین مربوطه

شرایط تأیید کروکی داروخانه

داروخانه‌ها به عنوان یکی از مراکز مهم ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در جامعه، نقشی اساسی در تأمین سلامت افراد ایفا می‌کنند. از این رو، تأسیس و راه‌اندازی داروخانه‌ها تابع ضوابط و مقررات خاصی است که رعایت آن‌ها برای حفظ سلامت و ایمنی جامعه ضروری است. یکی از مهم‌ترین این ضوابط، رعایت شرایط تأیید کروکی […]