موافقت اصولی تأسیس داروخانه چیست؟

موافقت اصولی تأسیس داروخانه چیست؟

داروخانه‌ ها یکی از مهم ترین مراکز بهداشتی و درمانی در هر جامعه‌ای هستند. این مراکز محلی برای عرضه و توزیع داروهای مورد نیاز مردم و ارائه خدمات دارویی و مشاوره‌ای به آنان بوده اند. برای تأسیس یک داروخانه در ایران، متقاضیان باید مراحل مختلفی را طی کنند. یکی از مهم‌ترین این مراحل، دریافت موافقت […]